Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Kinderen & Jongeren

Najaar 2016 is de Zorgstandaard en Gebruikersversie Traumatisch Hersenletsel (THL) voor Kinderen & Jongeren gepresenteerd!

De Hersenstichting heeft de afgelopen twee jaar in nauwe samenwerking met patiënten, naasten en professionals uit de zorg de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel (THL) voor kinderen en jongeren ontwikkeld. In een Zorgstandaard wordt vastgelegd welke behandeling en begeleiding patiënten mogen verwachten. De Zorgstandaard beschrijft op een heldere manier hoe zorg optimaal en integraal georganiseerd kan worden zodat de jonge patiënt en zijn ouders/verzorgers de best mogelijke behandeling en begeleiding krijgen bij traumatisch hersenletsel.

Nu verkrijgbaar bij hersenstichting.nl

In onze webwinkel kunt u de Zorgstandaard en bijbehorende Gebruikersversie gratis downloaden of de gedrukte exemplaren bestellen (Zorgstandaard €5, Gebruikersversie gratis, plus verzendkosten).