Symposium ‘Opgroeien in verbinding, participatie in de kinderrevalidatie’

Systeemgerichte zorg is een essentieel onderdeel van de behandelfilosofie in de kinderrevalidatie in Nederland. Niet alleen het kind staat centraal, ook de context waarbinnen hij functioneert; thuis, school, werk en sport. Op welke wijze worden familie en omgeving daadwerkelijk betrokken in het revalidatieproces en wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van systeemgericht werken?

Als een van de grootste zorgaanbieders op het gebied van kinderrevalidatie in Nederland, organiseert Sophia Revalidatie het symposium ‘Opgroeien in verbinding, participatie in de kinderrevalidatie’. Hierbij komen onderwerpen aan bod als Familiy Centered Care, participatie in de sport en het coachen van systemen. Participeer als specialist, behandelaar, ouder of leerkracht mee in workshops, lezingen en paneldiscussies.

Wilt u  bij het symposium aanwezig zijn? Noteer dan alvast 31 maart van 10.00 uur tot 16.30 uur in Den Haag in de agenda. Meer informatie over het programma en inschrijven volgt snel!
Als u er zeker van wilt zijn, dat u  de officiële uitnodiging persoonlijk ontvangt, geef dan uw naam, functie en emailadres door op kenniscentrum@sophiarevalidatie.nl.

Bron: http://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/symposium-opgroeien-in-verbinding-participatie-in-de-kinderrevalidatie#.V9JhXrXe8V8