Overzicht interventies voor kinderen met NAH in Nederlandse revalidatiecentra

‘Hersenletsel en Jeugd’ is de landelijke samenwerking van professionals uit zorg en onderwijs voor deze doelgroep. Zij hebben een overzicht gemaakt van de interventies die nu gebruikt worden, met name in de revalidatiecentra. Dit overzicht is tijdens de Brain Awareness Week 2017 in Den Haag gepresenteerd, daarna hebben verschillende ouders en professionals het schema aangevuld.

Inventarisatie van interventies