Meedoen?! Next Step

Regionale zorgketen

Aanleiding ´Meedoen Next Step´?

Wat gaat er nu niet goed? Het ontbreekt aan een goed navigatiesysteem om ‘op het juiste moment-op de juiste plek’ te kunnen bieden. Professionals van verschillende, regionale organisaties werken vaak langs elkaar heen. Jongeren en ouders maken hierdoor lange omwegen en tobben onnodig lang met vragen en problemen. Teveel jongeren met NAH worden niet of te laat doorverwezen naar een revalidatiecentrum. Terwijl er in elke regio een revalidatiecentrum of ziekenhuis met een gespecialiseerd team is om jongeren met NAH en gezin te behandelen of snel en gericht door te verwijzen.

Elk jaar lopen ongeveer 20.000 jongeren NAH op in Nederland. Een kwart van hen houdt last van de gevolgen: 5000 jongeren. Uit het onderzoek “Meedoen ?!” blijkt dat jaarlijks slechts 300 van hen worden aangemeld in een revalidatiecentrum.

Kortom: jongeren met NAH krijgen vaak niet ‘de juiste zorg-op het juiste moment-op de juiste plek’.

Doelstelling Next Step

Verbeterde aansluiting en samenwerking in de zorgketen. Op basisinzicht in 4 vragen: a) aantallen jongeren met NAH, besluitvorming en routes voorafgaand aan en aansluitend op de medisch specialistische revalidatie (MSR); b) structuur en duur aanbod doelgroep per centrum voor MSR; c) hulpvraag en wensen doelgroep, in risico- en voorspellende factoren t.b.v. indicatiestelling en besluitvorming; d) doelmatigheid (efficiëntie, effectiviteit, tevredenheid eindgebruiker) van MSR voor jongeren met NAH.

Op basis van onderzoek naar deze 4 vragen wordt een draaiboek voor een regionale expertmeeting (tussen januari en mei 2022) opgesteld waarin elk centrum voor MSR met regionale ketenpartners oplossingsgericht afspraken maakt om wensen en behoeften te realiseren. Zoals bijvoorbeeld: Welke vragen of knelpunten bestaan bij ketenpartners? Is er sprake van onder verwijzing? Is er behoefte aan een patiëntvolgsysteem, casemanagement? De projectgroep maakt hierbij gebruik van voorbeelden van good practice (b.v. Parkinsonnet) en het proces en de resultaten van 4 regionale implementatieprojecten, die door de Hersenstichting in 2016-2017 zijn geïnitieerd na het verschijnen van de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel voor kinderen & jongeren.