Meedoen_Revalidatie_Hersenletsel_Onderzoek_slider_kinderen&jongeren

Kinderen & Jongeren

Eigenlijk weten we niet goed hoe jongeren (-25 jaar) zich ontwikkelen na het ontstaan van NAH. Jongeren houden vaak last van de gevolgen van hun NAH, dit geldt ook voor hun ouders, broers en zussen.    Graag willen we beter weten of en hoe NAH  invloed heeft op erbij horen en meedoen met leeftijdgenoten, meedoen thuis en op school.                                                                                                                             

Wat is NAH precies?

Ieder jaar krijgen ruim 19.000 kinderen en jongeren in Nederland te horen dat zij niet-aangeboren hersenletsel (NAH) hebben opgelopen. Zij belanden in een ziekenhuis voor onderzoek, bijvoorbeeld na een ongeluk (verkeer), val of klap tegen het hoofd. Of door een beroerte, hersentumor of ontsteking  in de hersenen. Dit wordt  niet-aangeboren hersenletsel (NAH) genoemd, omdat het na de geboorte is ontstaan.

Vaak worden jongeren na onderzoek of opname in het ziekenhuis naar een revalidatiecentrum verwezen met vragen over bijvoorbeeld bewegen, leren, emoties, gedrag  en weer terug naar school gaan.
Door het hersenletsel kan het zijn dat bewegen en denken meer tijd en moeite kosten, je  sneller moe bent, meer moeite hebt met het verwerken van prikkels.  Voorbeelden van gevolgen van NAH, die invloed hebben op contacten met leeftijdgenoten, op hoe het thuis of op school gaat en op vrije tijdsbesteding.

Er is dus nog weinig bekend over deze lange termijn gevolgen van NAH op jongere en gezin. Ook is niet duidelijk welke factoren bepalen of een jongere zich beter of minder goed redt thuis, op school en in de samenleving.

Daarom is het onderzoek ‘Meedoen?!’ gestart. Aan de jongere, aan ouders en een bekende andere (in of buiten het gezin) worden enkele vragenlijsten voorgelegd. Bij aanmelding in het revalidatiecentrum en ook 1 en 2 jaar daarna. De resultaten kunnen ons helpen om het aanbod voor jongeren en gezinnen beter te laten aansluiten op de vragen en knelpunten die jongeren en gezinnen worden ervaren.

“Een relatie broer-zus is heel belangrijk.

Eigenlijk is het de langste relatie die wij hebben”

Arend de Kloet, orthopedagoog Basalt revalidatie

Video: NAH binnen het gezin. Broertjes en zusjes 3 augustus 2015.

Hoe Meedoen?!

Kinderen, jongeren en jong volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) die bij een revalidatiecentrum zijn aangemeld,  vullen vragenlijsten in, die via een link  digitaal worden gestuurd. Dit zijn vragen over hoe jij vindt dat het gaat thuis, met vriendjes en op school.

Als je meewerkt aan het onderzoek  ‘Meedoen?!’ vragen we je om deze vragenlijst nog een keer in te vullen 1 en 2 jaar nadat je bent aangemeld bij het revalidatiecentrum. Zo  kunnen we je volgen hoe jij je ontwikkelt. Ook zullen we of je ouders en iemand die jou goed kent benaderen om vragen over jou te beantwoorden.

Met jouw antwoorden en die van alle kinderen, jongeren en jong volwassenen kunnen we kijken hoe iemand zich ontwikkelt na het krijgen van niet- aangeboren hersenletsel, welke vragen jongeren vooral hebben en of deze vragen veranderen na 1 of 2 jaar, en of en hoe een revalidatiebehandeling  helpt. Hiermee kunnen we in de toekomst andere kinderen, jongeren en jong volwassenen beter begeleiden.