Instroom deelnemers afgerond

Tot eind 2018 zijn nieuwe patiënten ingestroomd in Meedoen. De grafiek hieronder toont hoeveel vragenlijsten zijn  verzameld in de periode van begin 2016 tot eind 2018.

 

Het onderzoeksdeel wordt nu afgerond. Åsa Mennema, Frederike van Markus en Cedric Kromme zijn druk met de follow-upmetingen en dataverwerking. De onderzoeksvragen worden zo goed mogelijk beantwoord:

Beeld van participatie(problemen) kinderen en jongvolwassenen met NAH en gezinsimpact bij aanmelding in een revalidatiecentrum?

Hoe is het beloop hiervan over een periode van 24 maanden?

Welke factoren (bv letsel, omgeving) zijn hierop van invloed?

De deelnemende centra hebben aangegeven door te willen gaan met het afnemen van een zelfde set vragenlijsten ‘aan de poort’ en is ook geïnteresseerd in een vervolg op dit multicenteronderzoek.
Met Menno van der Holst zijn wij dit aan het voorbereiden.

Arend de Kloet