Per 1 januari 2019 zijn Sophia Revalidatie en het Rijnlands Revalidatiecentrum officieel gefuseerd. Vanaf deze datum gaan beide instellingen verder onder de naam Basalt....

Tot eind 2018 zijn nieuwe patiënten ingestroomd in Meedoen. De grafiek hieronder toont hoeveel vragenlijsten zijn  verzameld in de periode van begin 2016 tot eind 2018.   Het onderzoeksdeel wordt nu afgerond. Åsa Mennema, Frederike van Markus en Cedric Kromme zijn druk met de follow-upmetingen en dataverwerking....

De revalidatiecentra in Nederland willen een vervolg op Meedoen: Doorgaan met het inzetten van eenzelfde set vragenlijsten voorafgaand aan en na een revalidatiebehandeling (start september 2019). Doorgaan met gezamenlijk onderzoek! ...

‘Hersenletsel en Jeugd’ is de landelijke samenwerking van professionals uit zorg en onderwijs voor deze doelgroep. Zij hebben een overzicht gemaakt van de interventies die nu gebruikt worden, met name in de revalidatiecentra. Dit overzicht is tijdens de Brain Awareness Week 2017 in Den Haag...

Deze app laat zien hoe de zorg eruit ziet als je hersenletsel hebt opgelopen. Van ziekenhuis tot revalidatie, weer naar huis en naar school. Overal zijn hulptroepen aanwezig. Je kunt ook je eigen hersenletselpaspoort maken. BreinStraat is ontwikkeld als praktische vertaling voor jongeren van de Zorgstandaard...

Tijdens de Brain Awareness Week werd op 8 maart een symposium georganiseerd over de mogelijke gevolgen van een hersenschudding bij kinderen en jongeren. Op de site  https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/lectoraten/revalidatie zijn enkele presentaties en foto’s van deze dag te vinden....

Najaar 2016 is de Zorgstandaard en Gebruikersversie Traumatisch Hersenletsel (THL) voor Kinderen & Jongeren gepresenteerd! De Hersenstichting heeft de afgelopen twee jaar in nauwe samenwerking met patiënten, naasten en professionals uit de zorg de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel (THL) voor kinderen en jongeren ontwikkeld. In een Zorgstandaard...