Breinstraat is ontwikkeld voor jongeren (-25 jaar) met niet-aangeboren hersenletsel. Professionals in zorg, welzijn en onderwijs hebben vaak ook vragen en behoefte aan extra informatie. In dit document zijn hierover enkele links opgenomen.  ...

Breinstraat is ontwikkeld voor jongeren (-25 jaar) met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Ouders, broers en zussen, familie en kennissen hebben vaak ook vragen en behoefte aan extra informatie. In dit document zijn hierover enkele links opgenomen....

1 juli 2020: een eerste versie van het digitaal platform voor jongeren (12-25 jr.) met NAH om ervaringsdeskundigheid te ontsluiten è testen op 3 locaties en door ontwikkeling 1 maart 2021 landelijke introductie!!  ...

Om jongeren te informeren (psycho-educatie) over NAH, inzicht te geven in hun traject door zorg en terug naar school (patient journey, tips, animaties) en om hun eigen verhaal op te tekenen en te kunnen delen met anderen (paspoort) is de Breinstraat-app ontwikkeld in opdracht van...

16-10-2019: Christine Resch, 'Executive functions in children and adolescents; novel perspectives on assessment and intervention' 23-10-2019: Irene Renaud, ' Activities and participation after Mild Traumatic Brain Injury; tThe Brains Ahead! study' 19-12-2019: Suzanne Lambregts, 'Long-term Outcome in Children and Youth with Acquired Brain Injury' ...

Vrijdag 14 juni 2019 organiseert Revant het minisymposium 'What's new, what's next?'. Deze bijeenkomst organiseren wij voor (zorg)professionals die werken met en/of onderzoek doen naar kinderen met NAH. Wij zijn verheugd dat dr. Coriene Catsman (kinderneuroloog EMC), drs. Frederike van Markus-Doornbosch (revalidatiearts en promovendus Basalt/LUMC), drs. Christine...

Per 1 januari 2019 zijn Sophia Revalidatie en het Rijnlands Revalidatiecentrum officieel gefuseerd. Vanaf deze datum gaan beide instellingen verder onder de naam Basalt....

Tot eind 2018 zijn nieuwe patiënten ingestroomd in Meedoen. De grafiek hieronder toont hoeveel vragenlijsten zijn  verzameld in de periode van begin 2016 tot eind 2018.   Het onderzoeksdeel wordt nu afgerond. Åsa Mennema, Frederike van Markus en Cedric Kromme zijn druk met de follow-upmetingen en dataverwerking....

De revalidatiecentra in Nederland willen een vervolg op Meedoen: Doorgaan met het inzetten van eenzelfde set vragenlijsten voorafgaand aan en na een revalidatiebehandeling (start september 2019). Doorgaan met gezamenlijk onderzoek! ...