Deze app laat zien hoe de zorg eruit ziet als je hersenletsel hebt opgelopen. Van ziekenhuis tot revalidatie, weer naar huis en naar school. Overal zijn hulptroepen aanwezig. Je kunt ook je eigen hersenletselpaspoort maken. BreinStraat is ontwikkeld als praktische vertaling voor jongeren van de Zorgstandaard...

Tijdens de Brain Awareness Week werd op 8 maart een symposium georganiseerd over de mogelijke gevolgen van een hersenschudding bij kinderen en jongeren. Op de site  https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/lectoraten/revalidatie zijn enkele presentaties en foto’s van deze dag te vinden....

Najaar 2016 is de Zorgstandaard en Gebruikersversie Traumatisch Hersenletsel (THL) voor Kinderen & Jongeren gepresenteerd! De Hersenstichting heeft de afgelopen twee jaar in nauwe samenwerking met patiënten, naasten en professionals uit de zorg de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel (THL) voor kinderen en jongeren ontwikkeld. In een Zorgstandaard...

Succesvolle training voor patiënt én mantelzorgers breed beschikbaar maken ‘Met MAF meer mens' is de winnaar van de Hersenbokaal 2016. Met de prijs van €40.000 wordt, naast de bestaande offline training op locatie in Noord-Nederland, nu ook een praktische online training ontwikkeld, speciaal voor mensen met...

Systeemgerichte zorg is een essentieel onderdeel van de behandelfilosofie in de kinderrevalidatie in Nederland. Niet alleen het kind staat centraal, ook de context waarbinnen hij functioneert; thuis, school, werk en sport. Op welke wijze worden familie en omgeving daadwerkelijk betrokken in het revalidatieproces en wat...